Vraag &
antwoord

Staat jouw vraag er niet tussen? Bel ons op: (045) 5638300.
Of email jouw vraag naar: nieuwbouw@stienstra.nl

Algemeen / huren

Wie een woning/appartement van Stienstra huurt, tekent een huurcontract voor minimaal 3 jaar. En dat heeft een reden. Een periode van 3 jaar zorgt voor rust in een complex of straat. Serieuze huurders die fijn willen wonen en plezierige, langdurige contacten willen onderhouden met andere bewoners en niet om de haverklap geconfronteerd willen worden met verhuizingen van bijvoorbeeld werknemers die door bedrijven tijdelijk (1 jaar) op een andere locatie worden geparachuteerd. Daarom een huurperiode van 3 jaar. Na deze drie jaar geldt een opzegtermijn van 1 maand. De huur opzeggen kan elke 1e of de 15e van de volgende maand.

De bewoners van de woningen én appartementen hebben één eigen parkeerplaats.

De woningen worden gefaseerd opgeleverd. De verwachting is dat de eerste woningen vanaf het 1e kwartaal 2021 worden opgeleverd.

De verwachting is dat de appartementen in augutus 2021 (prognose) worden opgeleverd.

Bezichtigen op afspraak is mogelijk. 
 

De wanden worden met glasweefselbehang in de kleur wit opgeleverd. Je hoeft dus niks meer aan de wanden te doen. Mocht je toch de wanden een kleur willen geven, dan is dit mogelijk.

Houdt er dan wel rekening mee dat wanneer je ooit besluit de woning/appartement te verlaten, de wanden in de oorspronkelijke kleur moet worden teruggebracht.

Iedere woning heeft een houten berging in de tuin en interne bergruimte.

Ieder appartement beschikt over een berging in de kelder van het gebouw en een interne berging (in het appartement).

Ja, ieder appartement heeft een balkon.

Ja, er is een lift in het gebouw aanwezig.

Deze nieuwbouwwoningen/appartementen zijn een stuk duurzamer dan oudere woningen; nieuwbouw belast het milieu minder en zorgt voor een geringere uitstoot van C02.

Met een energieverbruik dat overeenkomt met energielabel A, zijn deze woningen/appartement dan ook zeer energiezuinig. Dit merkt u aan uw energierekening. En dit is ook beter voor het klimaat en het milieu.

Een huurwoning/appartement in de vrije sector is een woning/appartement waarbij de huurder geen recht heeft op huursubsidie.

Huursubsidie wordt ook wel huurtoeslag genoemd.
Huurtoeslaggrens is € 737,14 (peil 01-01-2020).

Huurprijs en bijkomende kosten

Op de website zie je de “kale” huurprijs.
De huurprijs is inclusief:

  • Wand- en vloerafwerking

Extra kosten die Stienstra rekent zijn:

  • Administratiekosten, deze zijn éénmalig € 125,-- excl. B.T.W.
  • Waarborgsom. Deze bedraagt minimaal één keer de maandhuur. In bijzondere gevallen kan een hogere waarborgsom gevraagd worden.

Houdt rekening met onderstaande kosten die je zelf nog moet betalen:

  • Verwarming
  • Verbruik water- en waterschapsbelasting
  • Stroom
  • Aansluiting internet/bellen/tv
  • Gemeentelijke belastingen (rioolheffing, afvalstoffenheffing)

De eerste huurbetaling betaal je handmatig. Voor de volgende huurbetalingen zullen wij gebruik
maken van de machtiging.

Bij het sluiten van de huurovereenkomst vragen wij een waarborgsom. De waarborgsom bedraagt minimaal één keer de maandhuur. In bijzondere gevallen kan een hogere waarborgsom gevraagd worden.

Nadat je de huur hebt opgezegd maken wij een afspraak met je voor een voor- en eindinspectie. Bij deze afspraak spreken wij af hoe de woning/appartement moet worden opgeleverd.

De waarborgsom krijg je terug wanneer je de woning/appartement conform afspraak en zonder huurachterstand weer oplevert aan Stienstra. De waarborgsom beschermt de verhuurder tegen eventuele tekorten of gebreken bij vertrek uit de woning.

Iedere nieuwe huurder betaalt éénmalig € 125,-- administratiekosten voor het afsluiten van de huurovereenkomst.

Bij een eengezinswoning zijn geen servicekosten.
Echter bij een appartement zijn wel servicekosten verschuldigd. Deze bedragen €  55,-- per maand per appartement.

Inschrijven

Hoe kan ik mij inschrijven?

Je kunt je aanmelden via deze website.

Hier vragen wij u een aantal gegevens in te vullen.
Inschrijven voor woningen
Inschrijven voor appartementen

Daarna nemen wij contact met je op.

Voor een volledige inschrijving sturen wij je dan een persoonlijke digitale inschrijflink.

Ja dat kan! Als wij je een persoonlijke digitale inschrijflink sturen vragen wij je drie voorkeuren op te geven.
Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met je eerste voorkeur. Je kunt maar 1 woning/appartement huren.

Toetsing en inkomen

Om voor deze woningen/appartementen in aanmerking te komen, heb je een bruto (gezamenlijk) maandinkomen nodig van 4 x de (kale) maandhuur van de woning/appartement, waarbij een eventueel 2e inkomen voor de helft wordt meegerekend. Dit is ter beoordeling van

Stienstra en afhankelijk van het type woning/appartement en de huurprijs. Eventuele betalingsverplichtingen (zoals alimentatie, persoonlijke leningen e.d.) worden in mindering gebracht op het inkomen.

Extra inkomen uit overwerk kan eventueel meegerekend worden, indien dit een structureel onderdeel uitmaakt van het jaarinkomen.

Bij de inschrijving wordt om een originele werkgeversverklaring gevraagd. Deze verklaring, voorzien van een firmastempel, dient van recente datum te zijn en te worden ondertekend door de werkgever. Naast de werkgeversverklaring vragen wij je drie recente salarisstroken bij te voegen (bij weekbetaling de laatste tien loonstroken). Indien je geen werkgever hebt (zoals bijvoorbeeld pensioengerechtigden), vragen wij je een recente jaaropgave van je inkomen te overleggen.

Zelfstandigen vragen wij een volledige, door een accountant of administratiekantoor opgemaakte balans (uitgebreide winst- en verliesrekening) van de afgelopen twee jaar te overleggen. Tevens is er een bankgarantie of extra waarborgsom vereist.

Indien je onvoldoende maandinkomen hebt, en je aan ons te kennen geeft dat je eigen vermogen meegerekend dient te worden, vragen wij je hier ook een opgave van mee te zenden.

Indien je geen werkgever hebt omdat je gepensioneerd bent, vragen wij je een recente jaaropgave van uw inkomen te overleggen. Voor gepensioneerden gelden andere inkomensnormen; hier wordt per individu naar gekeken.

Nee, het is helaas niet mogelijk om te huren met garantstelling. Jij en je eventuele partner moeten zelf voldoen aan onze inkomensnorm.

Het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen. Hierbij rekenen wij maximaal twee inkomens (partners) tot een gezamenlijk inkomen. Er mogen niet meer dan twee huurders ingeschreven staan op hetzelfde adres. Studiefinanciering rekenen wij niet als inkomen en wij accepteren geen garantstellingen.

De ondertekenaars van de huurovereenkomst moeten de woning/appartement bewonen. Na verhuizing naar Parc Verde te Helmond schrijven alle bewoners(s), waaronder de ondertekenaars van het huurcontract, zich in op het gehuurde adres bij de Gemeentelijk Basis Administratie.

Het is niet toegestaan een woning/appartement te delen met een persoon waar je geen aantoonbaar duurzaam huishouding mee voert.

Contract

Omdat wij op dit moment nog niet precies weten wanneer de woningen/appartementen worden opgeleverd, ontvang je na goedkeuring van jouw inschrijving een reserveringsovereenkomst. Een reserveringsovereenkomst geeft je de zekerheid op de huur van een woning/appartement naar keuze. je verplicht je hiermee tot het tekenen van een huurovereenkomst op het moment dat de woningen/appartementen gereed zijn voor oplevering. Ter zekerheidsstelling dien je één maandhuur te betalen, welke bij oplevering omgezet zal worden in de waarborgsom.